De omgevingsvergunning is binnen

geplaatst in: Geen categorie | 0

Weer een stapje voorwaarts. Positief bericht ontvangen van de Gemeente Borne. Het heeft goedkeuring verleend aan de door de Stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze was nodig om de voorgenomen revitalisering van het ‘Watermachientje’ en directe omgeving aan de Piepersveldweg te kunnen realiseren.

Dank ook aan Bouwbureau Twente voor de professionele hulp bij het indienen van de aanvraag.