Revitalisering Spanjaardgemaal nadert laatste fase

De  revitalisering van het Spanjaardgemaal nadert de laatste fase. Over enkele weken wordt een begin gemaakt met het restaureren van het in vervallen staat geraakte gebouwtje, van waaruit sinds 1916 schoon water naar de toenmalige textielfabriek Spanjaard werd gepompt. Het is een belangrijke stap op weg naar de voltooiing van het project.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal lichtte woensdagavond de status van de opknapbeurt van ‘Het Watermachientje’ en omgeving in twee sessies toe aan subsidiegevers, sponsors en vrijwilligers tijdens een tussentijdse ‘aftrapbijeenkomst’ bij de locatie aan de Piepersveldweg in Borne.

Voorzitter Valentijn Thuring gaf een kort overzicht van de ontwikkelingen, die in 2016 begonnen met de oprichting van de stichting en schetste vervolgens in grote lijnen de stappen die nog dit jaar gezet zullen worden. Het vernieuwde gebouwtje wordt onder meer voorzien van een via een raam voor het publiek zichtbare audiovisuele presentatie, waarin behalve een stukje historie ook het proces van het produceren van schoon en drinkbaar water zal worden getoond. Bij het Spanjaardgemaal komt een watertapinstallatie, waaruit passanten straks hun drinkfles met puur helder en drinkbaar water kunnen vullen.

Voorzitter Valentijn Thuring spreekt een van de groepen toe tijdens de aftrapbijeenkomst.

Toeristisch Informatie Punt
In het gebouwtje wordt een van techniekmuseum Oyfo in bruikleen verkregen pomp geïnstalleerd en het Spanjaardgemaal krijgt een meer nadrukkelijke rol als Toeristisch Informatie Punt (TIP). Dat is onderdeel van het 372 kilometer lange Marskramerpad tussen Bentheim en Den Haag, een van de bekendste toeristische voet- en fietspadenroutes in ons land. Ook wordt gewerkt aan het geheel opnieuw vorm geven van de website.

De aanpak van het groen en het verder uitdiepen van de vijvers rond het gemaaltje zijn met enkele maanden vertraagd. Thuring maakte de aanwezigen duidelijk dat dit karwei in september wordt voortgezet. Tegenvaller was dat de te verwijderen sliblaag in de vijvers aanzienlijk dikker bleek dan aanvankelijk werd gedacht. Momenteel is echter het broedseizoen volop gaande en daarom worden het dreggen en de aanplanting van nieuw groen nog even uitgesteld.

Opruimdag 4 juni
Wel is besloten op zaterdag 4 juni een opruimdag te houden. Bestuur en vrijwilligers gaan dan vanaf 9 uur de locatie verder opschonen en ontdoen van oude materialen die onder meer uit de vijvers zijn gehaald en nog her en der verspreid over het terrein liggen.

De stichting kan overigens het complete plan nog niet geheel financieren uit het budget. Sponsoring vanuit fondsen, organisaties en bedrijven, alsmede individuele giften zijn daarom nog altijd zeer welkom. Wie financieel of als vrijwilliger een bijdrage wil leveren, wordt verzocht dit te melden via het e-mailadres secretaris@spanjaardgemaal.nl

Het bestuur kon woensdag met veel genoegen diverse nieuwe vrijwilligers begroeten, die bereid zijn  mee te werken aan de revitalisering van het Spanjaardgemaal. Valentijn Thuring: “Daar zijn we onwijs blij mee. Maar we kunnen nog altijd meer handjes gebruiken. Dus als er mensen zijn die ons willen helpen met bijvoorbeeld opruimen, schilderen, techniek, groenonderhoud en educatie, dan zullen we ze met open armen ontvangen.” De renovatie van het Spanjaardgemaal, gemeentelijk monument en het laatste stukje cultureel-historisch en industrieel erfgoed in Borne, wordt mede mogelijk gemaakt door een zogeheten ‘Leader-bijdrage’. Leader is een onderdeel van het overkoepelende ontwikkelingsprogramma voor het platteland vanuit de Europese gemeenschap, een subsidieprogramma dat is gericht op de ontwikkeling van het platteland in brede zin ten behoeve van de landelijke economie. Binnen het Leader-project van het Spanjaardgemaal dragen de Europese Unie, de Provincie Overijssel, het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Borne financieel hun steentje bij.


Het spandoek met daarop de logo’s van organisaties die het project financieel steunen. Hierop ontbreekt nog het logo van Stichting De Houtmaat, dat recent een mooi bedrag bijdroeg.

Foto boven: Een artist impression van het te renoveren Spanjaardgemaal.
Illustratie © Bouwbureau Twente.