Informatie over onze nieuwsbrief? Klik hier

Inleiding

Aan de T-splitsing van de Piepersveldweg en de Veldhuisweg te Borne ligt een bijzonder gebouw met een waterbassin. Dit is het oude Spanjaardgemaal dat in de textielperiode het water uit de Deurningerbeek pompte en via een buizenstelsel vervoerde naar de textielfabriek van Spanjaard. Hier werd het onder andere gebruikt voor het wassen en bleken van het linnen. Het is een gemeentelijk monument en een belangrijk industrieel erfgoed in de gemeente Borne. Het werd destijds in de volksmond Het Watermachientje genoemd.

Tot 1967 hebben vele Bornenaren hun brood verdiend in de textielfabrieken van Spanjaard. Wij willen deze historie levendig houden. Na 100 jaar (1916) start het Spanjaardgemaal opnieuw. Daarmee wordt dit gemaal het enige werktuig/gebouw dat nog herinnert aan de rijke textielhistorie van Borne. Het monument van de fabrieksfluit is geplaatst op de hoek van de Stationsstraat/Parallelweg. De fluit zelf is in bruikleen gegeven aan het Bussemakerhuis te Borne. Het Oude Badhuis is tegenwoordig in gebruik als mortuarium

Burger Initiatief      

Het gebouwtje dreigt door de tand des tijds steeds verder te worden aangetast. Peter Welles – zijn arbeidzame leven gestart bij Spanjaard – heeft zich enkele jaren geleden het lot van dit monument aangetrokken. In overleg met de eigenaar heeft hij al diverse acties ondernomen om het gebouw en de omgeving in ere te herstellen. Er is al veel gebeurd en de bassins en de directe omgeving hebben inmiddels een metamorfose ondergaan. Inmiddels is de stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal opgericht met als doel om verder herstel/renovatie van het gebouw en de omgeving te bewerkstelligen. Tevens wordt onderzocht of het monument weer als gemaal zou kunnen functioneren. Zo zou water kunnen worden opgepompt ten behoeve van de nabij gelegen Burger moestuin. Het is de intentie om het historische gemaal als een educatief en recreatief rustpunt binnen de gemeente Borne te positioneren.


Actueel:

Cheque van 500 euro voor Spanjaardgemaal

Omdat een receptie bij gelegenheid van haar 25-jarig jubileum als makelaar in tijden van het heersende coronavirus niet aan de orde kan zijn, besloot Saskia Vreeman een bedrag van 500 euro te doneren aan een lokaal goed doel. Haar keuze viel daarbij op het Spanjaardgemaal, dat op het punt staat grondig gerestaureerd te worden.

Ze kondigde tevens aan de komende vijf jaren het initiatief als sponsor te willen steunen. Oprichter Peter Welles van de Stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal nam de cheque vrijdag dankbaar in ontvangst.

“Vorig jaar tijdens Open Monumentendag deed ik mee aan de loop, die ook langs het gemaal ging”, verklaart Saskia Vreeman haar keuze. “Zelf ben ik mede door mijn vak behoorlijk geïnteresseerd in gebouwen en techniek en hecht ik ook waarde aan het in stand houden van cultureel erfgoed. Daarvan is al genoeg gesloopt. Ik vind het heel leuk om te zien welke plannen er zijn en hoe ze de boel interactief willen maken. Ook mooi dat mensen zich daar sterk voor willen maken.”

Op de foto overhandigt Saskia Vreeman de cheque aan Peter Welles.

.