Informatie over onze nieuwsbrief? Klik hier

Inleiding

Aan de T-splitsing van de Piepersveldweg en de Veldhuisweg te Borne ligt een bijzonder gebouw met een waterbassin. Dit is het oude Spanjaardgemaal, dat in de textielperiode het water uit de Deurningerbeek pompte en via een buizenstelsel vervoerde naar de textielfabriek van Spanjaard. Hier werd het onder andere gebruikt voor het wassen en bleken van het linnen. Het is een gemeentelijk monument en een belangrijk industrieel erfgoed in de gemeente Borne. Het werd destijds in de volksmond ‘Het Watermachientje’ genoemd.

Tot 1967 hebben vele Bornenaren hun brood verdiend in de textielfabrieken van Spanjaard. Wij willen deze historie levendig houden. Het in 1916 gerealiseerde Spanjaardgemaal is het enige werktuig/gebouw dat nog herinnert aan de rijke textielhistorie van Borne. Het monument van de fabrieksfluit is geplaatst op de hoek van de Stationsstraat/Parallelweg. De fluit zelf is in bruikleen gegeven aan het Bussemakerhuis te Borne. Het Oude Badhuis aan de Stationsstraat is tegenwoordig in gebruik als mortuarium.

Burgerinitiatief      

Het gebouwtje dreigt door de tand des tijds steeds verder te worden aangetast. Peter Welles, zelf zijn arbeidzame leven gestart bij textielfabriek Spanjaard, trok heeft zich enkele jaren geleden het lot van dit monument aan. In overleg met de eigenaar ondernam hij diverse acties om het gebouw en de omgeving in ere te herstellen. Welles richtte in 2016 de Stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal op met als doel verder herstel/renovatie van het gebouw en de omgeving te bewerkstelligen. Tevens werd onderzocht of het monument weer als gemaal zou kunnen functioneren. Zo zou water kunnen worden opgepompt ten behoeve van de nabij gelegen burgermoestuin. Het is de intentie om het historische gemaal als een educatief en recreatief rustpunt binnen de gemeente Borne te positioneren.


Actueel

Revitalisering Spanjaardgemaal nadert laatste fase

 De  revitalisering van het Spanjaardgemaal nadert de laatste fase. Over enkele weken wordt een begin gemaakt met het restaureren van het in vervallen staat geraakte gebouwtje, van waaruit sinds 1916 schoon water naar de toenmalige textielfabriek Spanjaard werd gepompt. Het is een belangrijke stap op weg naar de voltooiing van het project.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal lichtte woensdagavond de status van de opknapbeurt van ‘Het Watermachientje’ en omgeving in twee sessies toe aan subsidiegevers, sponsors en vrijwilligers tijdens een tussentijdse ‘aftrapbijeenkomst’ bij de locatie aan de Piepersveldweg in Borne.

Lees verder

.