SUBSIDIE SPANJAARDGEMAAL

Tijdens Open Monumentendag in september ging het Spanjaardgemaal voor het eerst in veertig jaar open voor publiek. Foto lars smook

TIJDENS OPEN MONUMENTENDAG IN SEPTEMBER GING HET SPANJAARDGEMAAL VOOR HET EERST IN VEERTIG JAAR OPEN VOOR PUBLIEK. FOTO LARS SMOOKDe eerste pot met geld is binnen. Toch wacht de stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal met de verbouwing. “We willen de begroting eerst sluitend hebben. Dan pas gaan we echt aan de slag.”ALICE PLEKKENPOL

Aanvankelijk was het de bedoeling al deze maand de hamers en verfkwasten tevoorschijn te halen voor het opknappen van het Spanjaardgemaal. Dat zou moeten gebeuren, nadat de Leader-plattelandssubsidie, die dit voorjaar werd aangevraagd, zou zijn toegekend. Die toekenning gebeurde zeer recent. Munnink wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat, wel dat het een substantieel bedrag betreft. “Maar zeker niet voldoende, we moeten ook zelf nog diverse fondsen en medefinanciers werven.”

Dat klopt, want Leader financiert maximaal 50 procent van de projectkosten. Daarvan is de helft Europees geld, de andere helft is een combinatie van provinciaal geld en geld van een gemeente of waterschap. Binnen het Leader-project van het Spanjaardgemaal dragen de Europese Unie, de provincie Overijssel, het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Borne financieel hun steentje bij. Subsidies zijn doorgaans tussen de 30.000 en 120.000 euro.

Marco Munnink: “We hebben inderdaad een mooi bedrag gekregen om mee aan de slag te gaan, maar kunnen het project er niet mee afronden. Daarom beginnen we nog niet al te voortvarend. We willen eerst de begroting sluitend hebben om te voorkomen dat we eventueel voor onaangename verrassingen komen te staan.”

Het is is een veelomvattend project, schetst hij. Niet alleen het Spanjaardgemaal wordt opgeknapt, maar de hele omgeving en de vijvers die er achter liggen worden onder handen genomen. Ook wordt een educatieproject opgezet en komt er een Toeristisch Informatiepunt inclusief parkeerplaatsen en zitbanken. Overigens zijn recent al wel diverse kleinere werkzaamheden uitgevoerd. Zo is het gebouw van asbest ontdaan.

“We weten nog niet wanneer we echt kunnen beginnen met de renovatie en hoe lang het allemaal gaat duren. Dat kan drie jaar zijn, vijf jaar of misschien nog wel langer. We doen het liever meteen goed”, aldus Marco Munnink.Ervaring

Mede om die reden zoekt de stichting Vrienden van het Spanjaardgemaal een ervaren penningmeester die liefst ook ingangen heeft bij potentiële subsidieverstrekkers. Tevens zoekt de stichting nog tal van andere vrijwilligers. Inmiddels is Wim van Ofwegen als technisch projectleider aangetrokken. Hij heeft al ervaring op dat gebied en moet een en ander in goede banen leiden. “Ik heb als hts’er werktuigbouwkunde altijd in de techniek gezeten. Bovendien ben ik zeer geïnteresseerd in historie, en vind ik het daarom heel leuk om dit traject van dichtbij te mogen meemaken”, vertelt hij.

Het Spanjaardgemaal staat bij de T-splitsing van de Piepersveldweg en de Veldhuisweg. Wat nu een gemeentelijk monument is pompte in de textielperiode water uit de Deurningerbeek en vervoerde het via een buizenstelsel naar de textielfabriek van Spanjaard. Hier werd het onder meer gebruikt voor het wassen en bleken van linnen. De in 2016 opgerichte stichting wil het gemaaltje nieuw leven inblazen. De gemeente Borne kocht het gemaal en de bijbehorende grond en geeft het beheer voor zeker tien jaar uit handen aan de stichting.

Kandidaten kunnen zich melden bij voorzitter Valentijn Thuring:

valentijnthuring@gmail.com