• Oranje stippen markeren de bomen die gekapt mogen worden. Dit is gebeurd in overleg met het Overijssels Landschap. Het terrein aan de Piepersveldweg is te dicht begroeid en verwilderd en bovendien zijn een aantal bomen ziek. Zo’n 35 bomen in totaal worden omgehaald. Daarmee wordt het terrein opener rondom het Spanjaardgemaal, zoals het pompstation officieel heet.
  • Afgelopen zaterdag werd de aftrap gedaan. De mannen van de St3Kearls en vrijwilligers gingen aan het werk. Met grote kettingzagen werden de bomen omgehaald. Het anders zo rustige gebied rondom de Piepersveldweg werd nu gedomineerd door het indringende geluid van de zagen. Binnen korte tijd lagen de eerste bomen op de grond en werden de stammen verzaagd toto kleinere brokken. Wim van Ofwegen kijkt toe. Onlangs werd hij benoemd tot projectleider van deze renovatie. In zijn werkzame leven heeft hij veel leiding gegeven aan projecten voornamelijk op het gebied van de logistiek, hij fungeerde zelfs ooit als bouwpastoor, dus hij heeft kennis van zaken. ‘’Het verschil is nu dat ik met veel meer partijen moet overleggen. Dat is wel eens lastig, maar dat maakt het ook interessant.”
  • Leader financiert

Het pompstation werd in 1916 gebouwd. Het lag ver buiten het dorp, maar dat had een reden. De textielfabriek Spanjaard had veel, maar vooral schoon water nodig en dit werd uit de Deurningerbeek gepompt.  Het water van andere beken dichter in de buurt bleek destijds niet schoon genoeg te zijn. Er werd in die jaren nogal veel verfafval in de beken gedumpt! Vanuit de Piepersveldweg werd het water door buizen, die grotendeels boven de grond lagen,  naar de vijvers aan de Deldensestraat gepompt. Ook deze vijver was weer voorzien van een pompgemaal en zo kwam het water uiteindelijk bij de textielfabriek die midden in het dorp lag. Toen de textielfabriek uit Borne verdween, werd het gemaal ontmanteld. Het werd een gemeentelijk monument.

Peter Welles nam een aantal jaren geleden het initiatief om het watermachientje weer in oude glorie te herstellen. Inmiddels is er een stichting in het leven geroepen en een begroting opgesteld. Om de complete renovatie te bekostigen zou een bedrag van zo’n twee ton gemoeid gaan, aldus Van Ofwegen. Daarvan heeft leader nu de helft toegezegd.

LEADER financiert maximaal 50 procent van de projectkosten. Daarvan is de helft Europees geld, de andere helft is een combinatie van provinciaal geld en geld van een gemeente of waterschap. Binnen het LEADER- project van het Spanjaardgemaal dragen de Europese Unie, de provincie Overijssel, het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Borne financieel hun steentje bij. Het overige geld moet via fondswerving opgehaald worden.

‘’In eerste instantie hadden we gezegd dat we niet eerder zouden beginnen dan dat de begroting helemaal rond was, maar dit kappen kost geen geld, dus dat kan wel. De hele omgeving rondom het watermachientje moet aangepakt worden, dat is een hele klus. Dus wat klaar is klaar! Wij doen het grove werk zelf en straks maakt een bedrijf dat gespecialiseerd is in landschappen het verder af. Zij doen het meer specialistische werk.’’

De stichting is nog op zoek naar een goede penningmeester. Dat is een voorwaarde voor het ontvangen van subsidie. Er zijn reeds gesprekken gaande met deskundigen en er is goede hoop dat er binnenkort iemand gevonden wordt.

(Annemarie Haak/ Bornse Courant 18 november 2020)