BORNE De opknapbeurt van het Spanjaardgemaaltje aan de Piepersveldweg en de omgeving ervan, gaat zo’n 100.000 euro kosten. De gemeente Borne is bereid om 3.500 euro mee te betalen aan de restauratie van het textielmonumentje, maar daarmee hebben de Vrienden van het Spanjaardgemaal bij lange na niet genoeg geld om de plannen te verwezenlijken. Om die reden worden vandaag op de Open Monumentendag sympathisanten geworven, die bij willen dragen aan de restauratie.

Van 11.00 tot 15.00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen bij en in het vroegere pompgebouwtje. De vrienden zijn aanwezig voor een toelichting en elk half uur is er een korte rondleiding, waarbij gasten ook binnen kunnen kijken.

Initiatiefnemer Peter Welles vertelt hoe het gemaal in vroeger tijden water uit de naastgelegen vijvers pompte om de textielfabriek van Spanjaard hiervan te voorzien. Als het aan hem ligt, wordt volgend jaar een originele Storkpomp in het opgeknapte gebouwtje geplaatst. Uiteindelijk wil hij hier een permanente expositie inrichten die laat zien hoe het gemaal in vroeger jaren dat werk deed. “Ook voor schoolklassen, als erfgoededucatie.”

De restauratie van het pompgebouwtje zelf zal naar schatting 60.000 euro kosten. Het overige geld is nodig voor de omgeving: uitbaggeren van de vijvers, een dam ertussen, nieuw groen bij het gemaal en een pad er omheen. Met de pomp wil hij water leveren aan de biologische tuin van Landschap Overijssel ernaast.

Het landschap is één van de organisaties waar Welles mee in overleg is over (financiële) hulp bij zijn plannen. Maar vooralsnog richt hij zich op een club van 100, die met een bijdrage van 100 euro per jaar kan helpen deelprojecten te realiseren. “Met 60 mensen ben ik ook heel blij.” Daarmee is in elk geval het pompgebouwtje gedekt.

Bussemakerhuis, doopsgezinde kerk, synagoge, Oude Kerk, Stephanuskerk en Dorset doen deze Open Monumentendag ook mee. Bij de VVV (Marktstraat 23) en het Bussemakerhuis (Ennekerdijk 11) liggen fiets- en wandelroutes klaar met een boekje met toelichting. Om 10.00 uur start een fietstocht onder begeleiding bij de Meyershof 1. Het programma staat op tubantia.nl

(Dit artikjel verscheen op 10 september 2016 in dagblad Tubantia)